Zespół

adwokat Zbigniew Śmigielski
Adwokat Zbigniew Śmigielski w 1985 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po aplikacji sądowej i okresie orzekania w I Wydziale Cywilnym ówczesnego Sądu Rejonowego w Szczecinie rozpoczął aplikację adwokacką pod patronatem Włodzimierza Łyczywka, po odbyciu której od marca 1992 roku kontynuuje praktykę zawodową.

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych-skarbowych, cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących spraw o zapłatę w tym odszkodowawczych oraz prawie rodzinnym i spadkowym.adwokat Łukasz Leszczyński
Łukasz Leszczyński jest absolwentem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas studiów odbył programową praktykę w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. W latach 2007 - 2008 był pracownikiem Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Szczecinie. W latach 2009-2010 pracował na stanowisku Inspektora ds. Windykacji i Egzekucji Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.