Zakres usług
Adwokat Zbigniew Śmigielski reprezentuje swoich klientów przed sądami w Szczecinie, Województwie zachodniopomorskim, pomorskim i lubskim, a w razie potrzeby także na terenie całego kraju. Nasza oferta kierowana jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i obejmując szeroki zakres usług z następujących dziedzin prawa.

Prawo karne

Pomoc prawna w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. Zakres usług obejmuje szeroki wachlarz spraw począwszy od przestępstw związanych z przemocą, przemocą w rodzinie, w tym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu szczególnie kradzieże, oszustwa, rozboje, a także spraw związanych z bezpieczeństwem w komunikacji w szczególności wypadkami drogowymi, jazdą pod wpływem alkoholu. Reprezentujemy również pokrzywdzonych występując jako ich pełnomocnicy dochodząc stosownego zadośćuczynienia.

Prawo cywilne

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia różnego rodzaju należności, sprawy o zapłatę w tym dochodzenie zaległych płatności jak czynsze najmu i dzierżawy, alimenty, płatności z faktur, dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe będące następstwami błędów medycznych - lekarskich, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, skutków losowych, a także sprawy związane z ubezpieczeniami OC, AC, ubezpieczeniami mienia, ubezpieczeniami na życie, kierowanie spraw do egzekucji komorniczej.

Ponadto świadczymy usługi związane ze sprawami majątkowymi takimi jak zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego byłych małżonków, sprawy spadkowe dotyczące nabycia spadku, długów spadkowych, sprawy o zachowek i inne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych, sprawy o rozwód, alimenty, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem, ustalenie kontaktów, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa i inne.

Prawo gospodarcze

Usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w tym obsługa firm, spółek, rejestracja spółek i innych podmiotów, dochodzenie należności z faktur i inne.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi, przygotowanie odwołań, zażaleń oraz skarg.

Prawo pracy

Ustalenie stosunku pracy, sprawy o zapłatę, doradztwo z zakresie wyboru formy nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy.